ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

 ♥  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 (300 อัตรา)

กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 9 ธ.ค.61

ผบ.ศร. พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัวของ ศร. เข้าร่วมกิจก …

Read more

พิธีวันอสัญกรรมวาร 55 ปี ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีวันอสัญกรรมวาร 55 ปี ฯพณฯ จอม …

Read more

ต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยม

ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารั …

Read more

ผบ.ศร.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 122

ผบ.ศร.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โ …

Read more

ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 /2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 /2561 พร้อมร่วมรับปร …

Read more

โครงการหมอชวนวิ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวาระครบ 50 ปี แพทยสภา

ผบ.ศร.และคณะร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื …

Read more