ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 113

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปี …

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 42/61

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา …

Read more