ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 42/61

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา …

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 142

ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึก …

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 109

รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึ …

Read more