Author's posts

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผบ.ศร. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ …

Continue reading

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 113

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปี …

Continue reading

พิธี​เปิด​การศึกษา​หลักสูตร​ชั้น​นายร้อย​ รุ่นที่​ 143  ณ​ แหล่งสมาคม​นายทหาร​ค่าย​ธนะรัชต์

พ.อ.สุรัฐ​ สิริ​โกสินทร์​ รอง​ ผบ.ศร.​ ผู้แทน​ ผบ.ศร.​& …

Continue reading

พิธีต้อนรับทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ​ สำหรับทหารใหม่​ รุ่นปี​ 2562​ ผลัดที่​ 1

พิธีต้อนรับทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีแสดงตนเป …

Continue reading

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

  โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่    

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 42/61

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา …

Continue reading

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ทั่วไปสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ร.,ม. และ ป. รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน …

Continue reading

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ภายในศูนย์การทหารราบ

พันเอก สุรัฐ สิริโกสินทร์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ …

Continue reading