Category: ◉ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 113

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปี …

Continue reading

พิธีต้อนรับทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ​ สำหรับทหารใหม่​ รุ่นปี​ 2562​ ผลัดที่​ 1

พิธีต้อนรับทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีแสดงตนเป …

Continue reading

ประกาศศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 (300 อัตรา)

  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับ …

Continue reading

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ศร. ระหว่าง คุณ นงนุช นพวิง และ คุณ นาฎนภางค์ รวยดี

ศูนย์การทหารราบ ทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน …

Continue reading

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ต.สุเทพ นพวิง กับ พล.ต.ประสาร รวยดี

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร. …

Continue reading