Category: ◉ ด้านการฝึกศึกษา

ต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยม

ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารั …

Continue reading

ผบ.ศร.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 122

ผบ.ศร.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โ …

Continue reading

ประกาศศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 (300 อัตรา)

ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 /2561 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 /2561 พร้อมร่วมรับปร …

Continue reading

ผบ.ศร. เป็นประธานการทดสอบเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสือสาร DTMF แบบสะพายหลัง

พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เป็นประธานการทดสอบเครื่องรบกว …

Continue reading

การฝึกอบรมชุดครูเพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน จชต.ประจำปี 2561

พิธีต้อนรับทหารใหม่​ ทหารกองประจำการ​ รุ่นปี​ 2561 ผลัดที่​ 2​ ณ​ สนามบิน​ ศร.​

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่​ และพิธีแสดงต …

Continue reading

คณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่  61  ชมกิจการ ศร.

ศูนย์การทหารราบ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ …

Continue reading