ต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยม

ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ คณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยม พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.,สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ เมื่อ 6 ธ.ค.61

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.