ศูนย์การทหารราบ เตรียมสภาพความพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน”ปาบึก”ในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62  พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร./ผบ.ศบภ.ศร. ตรวจสภาพความพร้อม และให้โอวาทชุดปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน”ปาบึก”ในพื้นที่ ทภ.4 ณ สนามบิน ศร. ในขั้นต้นโดยมีหน่วย ศร., นสศ, กช., พล.ร.9 และ ศบบ. เข้าร่วมในการตรวจสภาพความพร้อม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.