พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 142

ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 142 โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบเป็นประธานในพิธี ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 26 ก.พ.62 เวลา 09.00 น.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.