คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ภายในศูนย์การทหารราบ

พันเอก สุรัฐ สิริโกสินทร์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 64  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ภายในศูนย์การทหารราบ เมื่อ 14 มี.ค.62

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.