พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ทั่วไปสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ร.,ม. และ ป. รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ทั่วไปสำหรับนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ร.,ม. และ ป. รุ่นที่ 1  ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ โดยมี พันเอก บัญชา เปียจำปา รอง ผบ.รร.ร.ศร. ผู้แทน ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี  เมื่อ 10 เม.ย.62 เวลา 0900

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.