พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 113

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 113 เมื่อ 10 มิ.ย.62

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.