พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผบ.ศร. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ วันที่ 28 ก.ค. 62 เวลา 0830

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.