พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ต.สุเทพ นพวิง กับ พล.ต.ประสาร รวยดี

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาในหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ต.สุเทพ นพวิง กับ พล.ต.ประสาร รวยดี และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 2 ต.ค.61

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.