พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ศร. ระหว่าง คุณ นงนุช นพวิง และ คุณ นาฎนภางค์ รวยดี

ศูนย์การทหารราบ ทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ศร. ระหว่าง คุณ นงนุช นพวิง และ คุณ นาฎนภางค์ รวยดี เมื่อ 2 ต.ค.61

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.