โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ และการปฐมพยาบาล”

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ และการปฐมพยาบาล” โดยมี ผบ.ศร.เป็นประธาน ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 18 ต.ค.61 เวลา 09.00 น.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.