พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานราชภักดิ์ เมื่อ  23 ต.ค.61

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.