ศูนย์การทหารราบจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย

ศูนย์การทหารราบจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 8 พ.ย.61

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.