คณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่  61  ชมกิจการ ศร.

ศูนย์การทหารราบ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่  61  เยี่ยมชมกิจการ ศร. และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ ศร.  เมื่อ 12 พ.ย.61 เวลา 1100 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.