ติดต่อเรา


ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ

admin :: จ.ส.อ.สุชาติ  แสนมี


☎ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ  (ติดต่อสอบถาม ด้านงานกำลังพล)    โทร … 032 542468  /  โทร ทบ. 54014

✉ งานเกี่ยวกับ นนส. การจัดสรร และบรรจุ นนส. ,กองหนุน       e-mail ::  tp54113@gmail.com

✉ งานด้านการปรัยย้าย , เลื่อนยศ , สอบถามความเห็นชอบเหล่าสายวิทยาการ
e-mail :: mdf.infantry@gmail.com

✉ แจ้งข้อมูลข่าวสาร , ร้องเรียน , ยาเสพติด       e-mail :: pokkong54017@gmail.com


☎ กองยุทธการและการข่าว          โทร … 032 542467

✉ ติดต่อสอบถามด้านการฝึกศึกษา และข้อมูลด้านการศึกษา นทน.,นสน,
e-mail :: taes54023@gmail.com


☎ เบอร์โทรหน่วยต่างๆ ในศูนย์การทหารราบ